2019-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    

Szkolny Konkurs Ortograficzny

25 kwietnia 2019r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VI oraz VII – VIII wyłonionych w eliminacjach klasowych (16 uczniów).

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej (tekstu z lukami, krzyżówki) i komputerowej.
Najlepsze wyniki uzyskali:

w grupie młodszej – kl. IV - VI


I miejsce    -   Alicja Turek(203 p.), ucz. kl. VI
II miejsce     -   Weronika Zielińska (192 p.), ucz. kl. VI
III miejsce    -   Zuzanna Piszczek (191 p.), ucz. kl. IV
               
w grupie starszej – kl. VII – VIII

I miejsce        -   Weronika Cebula (261 p.), ucz. kl. VIII
II miejsce       -   Magdalena Olszak, (258,5 p.), ucz. kl. VIII
III miejsce      -   Regina Waruś, (243 p.),    ucz. kl. VIII
       
Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:
mgr Aleksandra Cebula,
mgr Anna Szwarkowska,
mgr Maria Łatka

Poziom umiejętności ortograficznych uczestników konkursu był wysoki.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Odwiedziło nas :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 33-389 Jazowsko Kadcza 89 tel: 18 444-70-15      zspkadcza@op.pl