2019-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    
Menu: Nasza Szkoła -> Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

ZSP w KADCZY – rok szkolny 2018/2019


Przewodnicząca: Katarzyna Ciągło tel. 609 294 795

Z-ca przewodniczącej: Monika Zielonka
Sekretarz: Ewa Kozik
Skarbnik: Katarzyna Kozik

KOMISJA REWIZYJNA
PrzewodniczącaAgnieszka Hedwik
Członkowie: Danuta Łabuda
                    Jolanta Cebula
                     Tomasz Miechur
                       Renata Szczurek

 

WYPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW


RADY ODDZIAŁOWE/KLASOWE RODZICÓW


Oddział Przedszkolny (3-4-5latki)

Tomasz Miechur
Renata Szczurek

Oddział Przedszkolny (6 latki)

Katarzyna Kozik
Ewa Gadzina

Klasa I
Ewa Kozik
Małgorzata Pasoń

Klasa II
Beata Tomasiak
Joanna Wszołek


Klasa III
Jolanta Cebula
Iwona Majerska

Klasa IV
Dagmara Florian
Danuta Chłud

Klasa V
Agnieszka Hedwik
Beata Baziak

Klasa VI

Danuta Łabuda
Małgorzata Zielonka

Klasa VII
Małgorzata Owsianka
Monika Zielonka

Klasa VIII
Katarzyna Ciągło
Agata Stolarska

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy

57 8805 0009 0040 5469 3000 0010

W tytule przelewu należy podać imię (imiona) i nazwisko dziecka.

BLANKIET DO PRZELEWU BANKOWEGO (pdf)

Odwiedziło nas :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 33-389 Jazowsko Kadcza 89 tel: 18 444-70-15      zspkadcza@op.pl