2018-11-21     Janusza, Marii, Reginy     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    
Menu: Nasza Szkoła -> Samorząd Uczniowski

13 czerwca 2018 r. odbyło się walne zebranie członków SU z udziałem pana Dyrektora i wychowawców.
    W skład Rady Uczniowskiej wchodziły uczennice klasy VII i VI  pod przewodnictwem Joanny Olszak, a Radzie Wolontariatu przewodniczyła Regina Waruś. Opiekunem organizacji była pani Aleksandra Cebula.
Przewodnicząca złożyła sprawozdanie z działalności organizacji, uzupełnione przez opiekunkę, następnie przedstawione zostały wyniki Szkolnego Konkursu „Prymus klasy” oraz wyniki wyborów do władz SU w nowym roku szkolnym.
W tym roku szkolnym zrealizowaliśmy następujące zadania:  
1.Opracowanie Regulaminu SU, Poniedziałków bez jedynek, współpraca w zakresie tworzenia Statutu Szkoły.            2.Współorganizacja Święta Edukacji Narodowej.
3.Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych: Pasowanie na Ucznia, Święto Patrona.
4.Przygotowanie części rozrywkowej ( zabawy, wróżby, konkursy ) i pomoc przy organizacji zabaw andrzejkowych i karnawałowych w oddziałach przedszkolnych, klasach I – III i IV – VII.
5.Zorganizowanie we wrześniu wycieczki szkolnej do Łańcuta oraz 7-8 czerwca dwudniowej wycieczki do Wrocławia.
6.Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza” pod patronatem PAH.
7.Przeprowadzenie akcji charytatywnych: sprzedaż kartek świątecznych i kalendarzyków pod patronatem Sursum Corda.
8.Zorganizowanie walentynkowego listonosza.
9.Pełnienie dyżurów szkolnych.
10.Opieka nad gazetką szkolną „Kadecki Żaczek” oraz comiesięczny kolportaż.
11.Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu „Prymus klasy”.
12.Sprawowanie pieczy nad sztandarem szkoły oraz udział pocztu w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
13.Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2018/2019.
11 czerwca 2018 roku odbyły się wybory do Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2018/19.
Na liście kandydatów znaleźli się uczniowie z klasy  V, VI i VII – zgłoszeni przez uczniów klas. Komisja w składzie: Weronika Cebula, Magdalena Olszak i Emilia Owsianka  z opiekunką SU dokonała przeliczenia głosów.
Uprawnionych do głosowania było 59 uczniów z klas IV – VII.
W głosowaniu wzięło udział  55 uczniów tj. 93% uprawnionych do głosowania. Wszystkie głosy były ważne.
Na podstawie wyników głosowania należy stwierdzić, że w  skład Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2018/19 wchodzą:
przewodnicząca – Joanna Olszak
zastępca – Kamil Gadzina
członkowie – Aleksandra Ciapała, Oliwia Zaremba

Odwiedziło nas :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 33-389 Jazowsko Kadcza 89 tel: 18 444-70-15      zspkadcza@op.pl