2019-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    
Menu: Nasza Szkoła -> Samorząd Uczniowski

28 stycznia odbyło się zebranie członków Samorządu Uczniowskiego, w którym uczestniczył Pan Dyrektor oraz wychowawcy klas.
Zarząd złożył sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze, następnie odbyła się dyskusja.
W tym półroczu zrealizowaliśmy następujące zadania:  
1.Opracowanie Regulaminu SU, Poniedziałków bez jedynek, współpraca w zakresie tworzenia Statutu Szkoły. 
2.Współorganizacja Święta Edukacji Narodowej.
3.Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych: Pasowanie na Ucznia, 100 lecie Obchodów Święta Niepodległości.
4.Przygotowanie części rozrywkowej (zabawy, konkursy) i pomoc przy organizacji zabaw andrzejkowych w oddziałach przedszkolnych, klasach I – IV i V – VIII.
5.Zorganizowanie we wrześniu wycieczki szkolnej do Kąsnej Dolnej i Gorlic w ramach projektu na 100 lecie Niepodległości Polski.
6.Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza” pod patronatem PAH.
7.Przeprowadzenie akcji charytatywnych: sprzedaż kartek świątecznych i kalendarzyków pod patronatem Sursum Corda.
8.Pomoc przy pełnieniu dyżurów szkolnych.
9.Opieka nad gazetką szkolną „Kadecki Żaczek” oraz comiesięczny kolportaż, wprowadzenie „Niepytajki”.
10.Przeprowadzenie I etapu Szkolnego Konkursu „Prymus klasy”.
11.Sprawowanie pieczy nad sztandarem szkoły oraz udział pocztu w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Odwiedziło nas :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 33-389 Jazowsko Kadcza 89 tel: 18 444-70-15      zspkadcza@op.pl